Telia liikuvusanalüüs: inimesed liiguvad piirangute mõjul linnast maale

#Holger Haljand #lukustusperiood #piirangud #Telia liikuvusanalüüs
3 min lugemine

Telia värske liikuvusandmete analüüs näitab, et peale 11. märtsil välja kuulutatud lukustusperioodi on inimesed asunud taas aktiivsemalt linnast maale liikuma.

 

Telia võrdles inimeste liikumisaktiivsust eelmisel ehk esimesel täispikal piirangute nädalal (15.-21.03) ning märtsi esimesel nädalal (1.-7.03).

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul jätkus läinud nädalal trend, mis sai alguse juba nädal varem ehk märgatavalt vähenes inimeste liikumisaktiivsus suuremate linnade ja nendega piirnevate valdade vahel.

„See lubab eeldada, et paljude inimeste tavapärased marsruudid kodu ning töökoha või kooli suunal on muutunud. Samal ajal on näha, et liikumine maakondade vahel on olnud tõusvas trendis ehk inimesed on sarnaselt eelmise aasta eriolukorrale võtnud taas suuna oma maa- ja suvekodudesse,“ ütles Haljand.

Nii kasvas eelmisel nädalal näiteks Harjumaa ja Pärnumaa vaheline liikumine võrreldes märtsi esimese nädalaga 28%, Harjumaa ja Läänemaa vaheline liikumine suurenes aga koguni 39%. Eestis tervikuna kasvas maakondade vaheline liikumine läinud nädalal 6% (võrreldes märtsi esimese nädalaga).

Liikumine maakondade vahel märtsi 3. nädalal võrrelduna märtsi 1. nädalaga

Sootuks teine pilt avanes inimeste liikumisaktiivsuse võrdluses suuremate linnade ja nendega piirnevate valdade vahel, kus liikus inimesi eelmisel nädalal 13% vähem kui märtsi alguses. Näiteks Tallinna ja Rae valla vahelised sõidud kahanesid 26%, Viimsi ja Tallinna vaheline liiklus vähenes 23% ning Tartu ja Kambja valla vaheline liikus vähenes 28%.

Liikumine valdade vahel märtsi 3. nädalal võrrelduna märtsi 1. nädalaga


Kokkuvõttes reisiti Tallinna suuna eelmisel nädalal 17%, Tartu suunal 9% ning Pärnu suunal 10% vähem kui märtsi esimesel nädalal. Seevastu Narva suunas tehti reise 4% võrra enam kui märtsi alguses.

Liikumine Tallinna suunal

Liikumine Narva suunal

Tulenevalt olukorrast avaldab Telia aprilli keskpaigani igal nädalal värskeid liikuvusanalüüse, et aidata jagada infot piirangute mõjust ühiskonnale.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti üldiste liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insights platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis), kus Telia Company tegutseb.

 

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.