Riiklikult hallatav pilvekeskkond Riigipilv on jõudnud tootmisfaasi, mis tähendab, et erinevad ministeeriumid ja riigiasutused on oodatud kasutama selle pakutavaid taristulahendusi ja IT-teenuseid.

 

Riigipilve näol on tegu nii Balti- kui ka Põhjamaades unikaalse lahendusega, mis riigi IT-taristule tervikuna tähendab senisest turvalisemat ja efektiivsemat haldamist.

Suuremahulisel projektil on mitu olulist eesmärki: võtta riigisektoris kasutusele innovaatilisi pilveteenuseid, maandada riigil paremini IT riske ning suurendada asutuste ressursi kasutamise tõhusust.

“Kuna Riigipilve arendamisse ja haldamisse annavad oma panuse erinevad avaliku ja erasektori asutused ning ettevõtted, on ettevõtmise juurde koondunud turu parim IT-kompetents. See on kindlasti üks argument, mis võiks motiveerida riigiasutusi Riigipilvega liituma,” sõnas Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Tarmo Kärsna.

Tänaseks kasutab Riigipilve võimalusi juba 12 ministeeriumi ja riigiasutust ning nende hulk on kasvamas.

Praegu teadaolevalt on Eesti esimene riik lähiregioonis, kes sellise projekti nii mahukalt käsile võtab. Kuigi kogu ettevõtmise peamine fookus on just riigiasutuste efektiivsuse suurendamisel, on projektil kindlasti ka selline väärtus, et ühel päeval võime riigipilve rajamise nõu eksportida nii oma naabritele kui ka kaugemale.

Riigipilve arendamise taga seisab konsortsium, kuhu kuuluvad peale Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) veel Cybernetica, Dell EMC, Ericsson, OpenNode ja Telia.