Lapsevanematele suunatud avalikul seminaril arutlevad Kalev Pihl ja Malle Hallimäe arvutisõltuvuse ja küberkiusamise teemal.

5 küsimust ja vastust noorele, kuidas hoiduda küberkiusust

#küberkius #Lasteabi #Suurim julgus
3 min lugemine

Iga kuues noor kogeb küberkiusu, kuid 67% neist ei räägi oma murest. Küberkius võib muuta noore elu käekäiku, kuigi sellest on võimalik hoiduda.

 

Mida teha, kui märkad või koged internetis kiusamist? Allolevad küsimused aitavad küberkiusu lahti mõtestada ja annavad suuniseid, kuidas küberkiusule vastu hakata.

Viimatise Euroopa ülese uuringu järgi kogeb iga kuues Eesti noor küberkiusu, ent 67% neist ei räägi sellest vanematele (EU Kids Online, 2020). Küberkiusust rääkimine vanemale, õpetajale või usaldusisikule aitab aga kiusu lõpetada ning normaalset elu elada.

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial selgitas, et kiusamine ei ole ühekordne tüli või arusaamatus. „See on korduv ja tahtlik tegevus. Toimugu see reaalses koolikeskkonnas või küberruumi vestlusaknas,“ rääkis ta.

Küberkius on näiteks haiget tegevate kommentaaride saatmine, halvustavate piltide-videote tegemine ja levitamine, veebimängudes ja foorumites-gruppides inetult, alandavalt suhtlemine või grupist väljatõrjumine ja mõnitavate kontode tegemine.

Telia, kelle eesmärk on aidata noortel küberkiusule vastu hakata, on kokku koondanud küsimused ja vastused, mis aitavad küberkiusu lahti mõtestada ja annavad suuniseid, kuidas kübermaailmas tasakaalu leida ning kiusule vastu hakata.

Kas tead kedagi, keda on internetis kiusatud?

Ära jää kõrvalseisjaks. Tee screenshot, raporteeri kasutaja või postitus ja anna märku keskkonna haldajale. Astu kiusatava kaitseks sõnadega välja ja/või räägi juhtunust täiskasvanule, keda usaldad.

Kas oled saanud internetis inetuid sõnumeid?

Salvesta kõik tõendid küberkiusust. Näita neid usaldusväärsele täiskasvanule, veebipolitseinikule või saada anonüümselt Lasteabi chatis, kus antakse konkreetseid suuniseid olukorra lahendamiseks. Sotsiaalmeedia kanalites ja suhtlusrakendustes on tavaliselt olemas ka lisafunktsioon, millega saad häirivast sisust või kasutajast anonüümselt teada anda.

Kas olen kiusaja, kui jagan internetis kellegi piinlikku pilti edasi?

Jah. Kui jagad edasi kellestki salaja tehtud videot või pilti, aitad sellega kiusamisele kaasa. Ära tee seda. Kui näed sotsiaalmeedias kellestki tehtud piinlikku pildi või video levitamist, raporteeri see kindlasti selles sotsiaalmeedia kanalis. Kui raporteerid postitust ja märgid selle ebasobivaks, aitad kaasa selle kiusaja konto sulgemisele.

Kas räägid emale või isale oma muredest?

Rääkimine aitab suhteid hoida ja parandada. Jaga võimalusel vanematega oma päeva sündmusi. Harjumus vabalt rääkida aitab kergemini ka muresid lahendada. Mõni mure võibki olla selline, kus just täiskasvanu abi on väga vajalik.

Kas õpetaja ja koolipere võiks aidata küberkiusule vastu hakata?

Mõtle õpetajale, keda usaldad teistest enam. Kui sa ei soovi rääkida vanemaga, pöördu mõne õpetaja poole ja palu vajadusel anonüümsust. Koolides on ka psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kelle ülesanne ongi mure korral aidata. Rääkimine aitab alati.

Suurim julgus on (küber)kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge neile, kes ise end kaitsta ei oska või suuda. Suurima julguse veebilehelt www.suurimjulgus.ee leiab abi, kuidas küberkiusu märgata, sekkuda, tõestada ja raporteerida.

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.