Telia kogemus: kuidas endale ise uusi juhte kasvatada

#Telia juhtide järelkasvu programm
5 min lugemine

Teadupärast on iga organisatsiooni suurim väärtus seal töötavad inimesed ning see on ka üks põhjusi, miks Eesti juhtiv telekomiettevõte Telia pidevalt ka ise uusi juhte koolitab ja kasvatab.

 

Nimelt on Telia Eestis juba üheksal korral läbi viinud juhtide järelkasvu programmi, millel on kaks laiemat eesmärki: kujundada ettevõtte juhtimiskultuuri ning aidata neil, kes on valmis juhiks kasvama, paremini aru saada, mida juhtimine tähendab.

Telia juhtimise valdkonna arendusjuht Sinne Naruskberg tunnistab, et aastate jooksul on sisemisest programmist läbi käinud 120 noort inimest. Neist 40 on saanud tiimijuhiks ja jätkavad juhtidena kas Telias või mõnes teises organisatsioonis.

„Selline lähenemine on andnud nii ettevõttele kui siin töötavatele inimestele ridamisi positiivseid tulemusi. Ühelt poolt saame me tööandjana arendada ja koolitada inimesi, kes on motiveeritud ettevõttes töötama ja jagavad organisatsiooni väärtusi. Teisalt on mitmed juhtide järelkasvu programmi läbinud inimesed hiljem asunud tööle juhina. Tänu sellele programmile on uues rollis inimene, kes tunneb juba ettevõtet ja selle protsesse ning meie tunneme teda. Seetõttu pole me pidanud otsima sobivat kandidaati väljapoolt Teliat,“ selgitab Naruskberg.

Juhtide järelkasvu programm kestab ligi aasta

Juhtide järelkasvu programm toimub Telias kord aastas (aprillist märtsini) ning sisaldab juhtimiskoolitusi, töötubasid, tööd kirjandusega, kirjutamist, eneseanalüüse ja tagasisidet. Lisaks veel erinevate äriülesannete lahendamist.

Sinne Naruskbergi kinnitusel nõuab programm igalt osalejalt aega ja panustamist, kuna see on üsna pikk ja põhjalik.

„Juhtide järelkasvu programmis osalemine ei taga ilmtingimata veel juhi ametikohta, ent aitab selleks valmistuda. Samuti suurendab see osaleja teadlikkust iseendast ja on niimoodi abiks igas rollis,“ tõdeb Naruskberg, lisades, et programmi viivad läbi nii sise- kui väliskoolitajad.

Seda, et Telia juhtide järelkasvu programm on töötajate seas kõrgelt hinnatud, iseloomustab fakt, et igal aastal on soovijate hulk suurem kui programmi grupis kohti. Seetõttu tuleb kõigil huvilistel kõigepealt programmi kandideerida.

Kindlasti mõõdavad programmi väärtust selles osalenud inimeste säravad silmad ja hilisem positiivne tagasiside.

Näiteks sel kevadel lõpetas Telias juhtide järelkasvu programmi 18 inimest. Alljärgnevalt kommenteerivadki värskelt programmi lõpetanud Telia töötajad ise, milliste teadmiste ja kogemustega nad viimase aasta jooksul kokku puutusid.

 

Katrin
Võtmekliendi haldur

Kuidas juhtide järelkasvuprogramm Sind inimesena muutis või mõjutas?

Antud programm on nii meeletult inspireeriv ning see mõjutas ja muutis mind positiivses mõttes väga palju! Programmi koolituste sisu on kõrgel tasemel ja teadmisi saab oskuslikult kasutada nii tööl kui eraelus. Võtan kaasa ühe mõttetera, mis mind muutis ja mõjutas: oluline on lisaks oma juhtimiskompetentside arendamisele tegeleda teadlikult ka enda vaimse ja füüsilise heaoluga!

Nimeta 3 sõna, mis seda programmi kõige paremini iseloomustab?
Inspireeriv, mugavustsoonist täielikult väljatoov, arendav.

Mida said programmi käigus Telia kohta teada, mida sa eelnevalt ei teadnud?
Ma polnud seni teadlik kõigist Telia tänastest juhtimispraktikatest ja enesearendamise võimalustest. Sain teada, et ka igapäevaselt on võimalik end koolitada ja arendada, kuna Telia Siseveebis on kõik vajalik olemas. Kindlasti kasutan seda võimalust ka edaspidi ja oskan kolleegidelegi soovitada.

Eret
Ärikliendi müügikonsultant

Kuidas juhtide järelkasvuprogramm Sind inimesena muutis või mõjutas?
Juhtide järelkasvuprogramm andis mulle võimaluse panna iseennast proovile. Erinevad koolitused, analüüsid ja tagasisided muutsid mind teadlikumaks ja enesekindlamaks.

Nimeta 3 sõna, mis seda programmi kõige paremini iseloomustab?
Eneseteadvustamine, eneseareng ja meeskonnatöö

Mida said programmi käigus Telia kohta teada, mida sa eelnevalt ei teadnud?
Teadsin seda küll eelnevalt, kuid sain rohkem kinnitust, et Telias töötavad imelised inimesed ja juhtimiskultuur on väga hea.

Erko
Võtmekliendi haldur

Kuidas juhtide järelkasvuprogramm Sind inimesena muutis või mõjutas?
Minule andis koolitus võimaluse ennast paremini tundma õppida ja aru saada, mida juhtimine endast tähendab ja kuidas see mulle võiks sobida. Sain kinnituse, et see on mitmekesine ja muutuv ning nõuab pidevat enda arendamist. Väljakutse on suur ning olen valmis seda vastutust võtma.

Nimeta 3 sõna, mis seda programmi kõige paremini iseloomustab?
Konstruktiivne, toetav ja silmi avardav.

Mida said programmi käigus Telia kohta teada, mida sa eelnevalt ei teadnud?
Ma tunnen nüüd, et meil on väga hea keskkond loodud arenemiseks ja seda toetatakse, kui oskad vaid ise küsida.

Mart
Tootejuht

Kuidas juhtide järelkasvuprogramm Sind inimesena muutis või mõjutas?
Ma arvan, et kõige rohkem sain iseendaga uuesti tuttavaks: mis on minu tugevad ja arengut vajavad küljed. Ehk tulevikus on parem arusaam, millistele omadustele võib rohkem kindel olla ning millised vajaks rohkem parendamist. Ma arvan, et selle teadvustamine on arengu eeldus.

Nimeta 3 sõna, mis seda programmi kõige paremini iseloomustab?
Väga tore programmi avakoolitus, kogemusepõhine (praktiline) ja uued head tuttavad Telias.

Mida said programmi käigus Telia kohta teada, mida sa eelnevalt ei teadnud?
Mulle meeldis, et erinevad juhid käisid rääkimas enda kogemustest. Lisaks, lõpus oli minu äriülesanne seotud IoT-ga (asjade internetiga), mille teenuste ulatusest sain hoopis parema pildi ja rohkelt teadmisi.

 

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.