Eesti Inimõiguste Keskus tunnustas Teliat “Austame erinevusi” märgisega


„Austame erinevusi“ märgis on tunnustus Eesti tööandjatele, kes peavad lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle töö mitmekesisuse juhtimisel on teistele eeskujuks. Märgis on suur tunnustus kõikidele Telia Eesti töötajatele.

 

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium. Märgis  kehtib kaks aastat ja tänavu anti see välja kolmandat korda.

 

 

Et igaüks saaks Telias olla tema ise

 

Telias mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna eestvedaja Elo Võrk rõhutas, et iga töötaja pühendumus mitmekesisuse toetamisele on oluline, kuna seeläbi loome üheskoos parema töökeskkonna ja ühiskonna. “Meie lubadused mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas ei ole kindlasti vaid paberil olevad ilusad mõtted, nendest on saanud meie igapäevase töö ja otsuste alus. Meie ühine eesmärk on, et kõigile oleks Telias tagatud võrdsed võimalused ning et kõik meie töötajad peegeldaks Telia klientide ja ühiskonna mitmekesisust,” ütleb Elo.

 

 

Oleme sõnastanud ka strateegilised pikaajalised fookused mitmekesisuse ja kaasatuse arendamiseks ning need on: 

  • 100% võrdsed võimalused kõigile 
  • 50/50 sooline tasakaal 
  • 0% diskrimineerimist  (0% palgalõhe, 0% ahistamist)

 

Mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärgid, mida soovime kogu grupis saavutada 2025. aastaks said möödunud aastal sõnastatud ka Telia Company tasandil: 

  • sooline tasakaal juhtkonna tasemel aastaks 2025 ehk 50/50 mehi/naisi
  • 100% juhtidest on läbinud kaasava värbamise koolituse 2023.a lõpuks
  • Palgalõhe on vähenenud iga-aastaselt: fookus IT, tehnoloogia- ja müügiüksuse ning tippjuhtide tasemel
  • Suurendada mitmekesisust tehnoloogias läbi erinevate partnerluste ja programmide
  • Mitmekesisuse, kuuluvuse ja kaasatuse sisemise vabatahtliku uuringu läbiviimine

 

Oleme ära kaardistanud nõrgad kohad ja töötame nende tugevdamisega

 

Ńäiteks kui Telia Eesti juhtkonnas on 50/50 sooline tasakaal saavutatud, siis tervikuna on meil naisjuhtide osakaal täna 47%. Samuti näeme täna, et naiste suurema esindatusega kõrgemalt tasustatud tööperedes peame tegema rohkem tööd. Meie sooviks on suurendada naiste osakaalu tehnoloogias ning ka teistest riikidest töötajate värbamine vajab jätkuvat tähelepanu ja teadlikku lähenemist. 

Personaliüksuse direktori Ingrid Viinapuu sõnul on Telia Eesti eesmärgiks värvata rohkem naisi tehnoloogia ja IT tööperedesse ning parandada soolist tasakaalu üksustes, kus meeste osakaal on täna suurem. “Julgustan kõiki Telia naisi karjäärimuutusteks, millega liigutakse tehnoloogia ja IT ning keerukamate ja juhtivate rollide poole. Sellel sügisel startis Telia Work in Tech koolitusprogramm naistele, millest võtab osa 50 naist, nende seas 16 naist Teliast. Eriti hea meel on selle üle, kui palju kursusel osavõtnutest soovivad ümberõppega tehnoloogiasse alustada lapsepuhkusel olles. Pea-aegu pooled osalejatest on hetkel lapsepuhkusel viibivad naised,” rõõmustas Ingrid.

Ka palgalõhe vähendamine on meie suur fookus. “Uute värbamiste puhul väldime palgalõhet uute tulijate ja vanade olijate palkade vahel samal positsioonil,” toob Ingrid näite konkreetsetest sammudest.

Oluliseks fookuseks on Ingridi sõnul ka näiteks lapsehoolduspuhkuselt tagasituleku töötajate kaasav ja süsteemne toetamine. Klientide suunal on aga meie peamiseks fookuses laste ja noorte ning seenioride digioskuste arendamine ning ligipääsetavuse tagamine kõikides Telia kanalites ja teenustes.

Telia Company strateegiliste fookuste ja eesmärkidega mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas, millest ka meie oma töös juhindume saab tutvuda sellel veebilehel.

Loe lisaks märgise kohta: Täna pälvivad tööandjad mitmekesisuse kvaliteedimärgi „Austame erinevusi“

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.