Holger Haljand: loome ühiskonnas pikaajalist väärtust

#Holger Haljand #IT #keskkonnahoid #küberturvalisus
3 min lugemine

Üks väljakutseid esitav aasta on läbi saanud ning uus, kindlasti parem, alanud. Suure telekomi- ja IT-ettevõttena tajume just keerulisematel aegadel veel eriti oma rolli ja vastutust Eesti ühiskonna ees. Mõtleme pidevalt, kuidas oma tegevustega luua pikaajalist väärtust võimalikult paljude inimeste ja ettevõtete jaoks.

 

Uued tehnoloogiad – uued võimalused

Oleme Eestis iga kümne aasta järel telekommunikatsiooni sektoris teinud uue tehnoloogilise arenguhüppe. Just praegu on sellise uue hüppe aeg käes 5G tehnoloogia kasutuselevõtu näol. Kuigi hetkel me selle ülikiireid lahendusi võimaldava tehnoloogia tulemusi oma igapäevaelus veel palju ei näe ja kindlasti ei oska me ette näha ka kõiki võimalusi ja lahendusi, mida uue tehnoloogia toel looma hakatakse, ei jää muutused tulemata.

 

Küberturvalisus fookuses

Küberturvalisus on aasta aastalt muutunud aina tähtsamaks teemaks. Rünnakud muutuvad järjest automatiseeritumaks ja keerukamaks, kiire digitaliseerumine seab küberturvalisusele uusi nõudmisi ning möödunud aastal suurenes oluliselt ka poliitiliselt motiveeritud rünnakute maht.

Küberturvalisuse valdkond on meie üks kõige olulisemaid prioriteete, kuhu pidevalt investeerime, et pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi. Kõik meie internetiühendused ärikliendile on täna väga kõrge turvalisustasemega, eelmise aasta alguses lisandus DDOS kaitse, mis aitas meie klientidel järjest sagenevate teenustõkestusrünnakutele edukalt vastu siesta.

 

IT partneri roll järjest olulisem

Ettevõtted järjest enam usaldavad oma IT korraldamise partnerile. Kui veel mõned aastad tagasi oli selline lähenemine võõras ja tundus, et oma IT- inimeste palgal hoidmine on ainuke viis, kuidas ettevõttes IT-d korraldada, siis täna see nii enam ei ole. Põhjusteid on siin mitu ja oma panuse andsid nii süvenev tööjõupuudus sektoris kui ka kulude optimeerimine, kuid muutunud on ka ettevõtete mõtteviis, sest IT-halduse teenusena sisseostmine tagab ettevõttele järjepidevuse ja vabastab paljudest kohustustest, mis ei kuulu tegelikult ettevõtte põhitegevuste hulka.

Tunneme, et meie roll Eesti ettevõtete IT-partnerina muutub järjest olulisemaks ja kindlasti saab see valdkond uuel aastal veelgi suurema prioriteetsuse.

 

Keskkonnateemad ei tohi kriisi ajal tagaplaanile jääda

Peame oluliseks nii oma tegevuse kui ka pakutavate teenuste keskkonnasäästlikumaks muutmist, et nii meie enda kui meie teenuste kasutamise jalajälg oleks võimalikult väike.

Üheks tähtsaks suunaks on erinevad kliendiseadmed, telefonid ja arvutid, sest just need mõjutavad nii Telia kui ka meie klientide keskkonna jalajälge oluliselt. Seepärast eelistame alati kvaliteetseid ning kauakestvaid seadmeid, mida saab võimalikult kaua kasutada või ka uuele kasutusringile suunata.

Teiseks oluliseks suunaks on mahukate IT-lahenduste majutus. Andmemahud järjest kasvavad, kuid kas oskame nende jalajälge hinnata? Telia on välja töötanud meie kodulehelt leitava vastava kalkulaatori, mille abil saab iga ettevõte ise hinnata, milline tema IT-lahenduste majutusega seotud jalajälg on ning võrrelda tulemust Telia andmekeskusega.

Telia andmekeskused on tehtud võimalikult keskkonnasõbralikuks ja energiaefektiivseteks. Telia ise ning meie andmekeskuste kliendid juba aastaid kasutavad taastuvenergiat ning meie suurima andmekeskuse kõrvale on rajatud päikesepark, mis osaliselt katab andmekeskuse energiavajaduse. Andmekeskuste ja serveriruumide nutikas planeerimine, kasutamine ning seadistamine aitab energiakulu veelgi vähendada ning näiteks kütame kahe andmekeskuse jääksoojusega ka naaberhooneid.

Kuigi üha sagedamini kuuleme süvenevast kriisist, loodan, et Eesti areng digiteekonnal ei peatu ning Telia saab viimast omaltpoolt toetada jätkates investeerimist oma sidevõrkudesse ning innovatiivsete lahenduste arendamisse.

 

Soovin kõigile toimekat ja edukat aastat!